Puts

Putsen (putsbruket) har använts som fasadmaterial sedan antiken. Dess syfte är att hålla ihop konstruktioner, skydda den bakomliggande väggen samt att ge en fin yta.

Vi på Olofssons Bygg erbjuder olika typer av putstjänster t.ex. puts på tegel och Lecablock, tilläggsisolering med puts, ytputser såsom spritputs och stänkputs, sockelputser samt puts vid fasadrenoveringar.

Vi erbjuder också mineraliska putser.  Mineraliska putser är putsbruk och ytputser som är baserade på endast kalk alternativt kalk och cement samt kännetecknas bl.a. av att de absorberar vatten. Mineraliska putsar används ofta på t.ex. tegel och Lecablock.

REFERENSER - PUTS

 • Träkilsgatan

  Träkilsgatan

 • Teatercafét

  Teatercafét

 • Övre Fogelbergsgatan

  Övre Fogelbergsgatan

 • Nordhemsgatan

  Nordhemsgatan

  Renovering fasad

 • Lerum Seatons Allé

  Lerum Seatons Allé

 • Kvarteret bullaren

  Kvarteret bullaren

 • Kungsgatan

  Kungsgatan

 • Kalendervägen

  Kalendervägen

 • Hotel Royal

  Hotel Royal

 • Eklandagatan

  Eklandagatan

 • Altplatsen

  Altplatsen

  Fasadputs, system Serpotherm EF

 • Världskulturmuseet, Göteborg

  Världskulturmuseet, Göteborg

  Hösten 2002 påbörjades invändig Lecablockmurning av en stor mängd innerväggar. De mesta väggarna har också putsats. I Mars 2003 påbörjades fasadarbeten. Putsbärare består av stenull i varierande tjocklek. Putssystem är Serporoc, dvs stålnätarmerad tvåskiktsputs med opigmenterad silikatgrund som ytskikt. I maj -03 började vi putsa och då med en helt automatisk blandarstation som syns på ett av fotona.

 • Bårhus, Romelanda

  Bårhus, Romelanda

 • Kammarrätten

  Kammarrätten

  Omfattande fasad- och snickerirenovering utförs. Befintligt färgskikt på puts tas bort.  Fasaddekorationer kompletteras och renoveras. Ny fasadmålning.

 • Fotohögskolan

  Fotohögskolan

  Ett hus som många Göteborgare har levt sina första dagar i, dvs vårt tidigare BB. Diverse reparationer av putsade socklar och solbänkar (utvändig fönsterbänk). Nya solbänkar är gjutna på plats. Målning av stålpelare och balkar i portal.

 • Larmtrumman

  Larmtrumman

  Äldre kontors- och butiksbyggnad i kvarter vid Korsgatan skall få tillbaka sitt ursprungliga utseende. Stora skyltfönster från 70-talet har rivits och vi bygger nya tegelväggar med befintligt tegel samt lättklinkerblock. De flesta fasaderna skall putsas lika övervåning, viss del skall ha tegelfasad.

 • Brf Fregatten, Göteborg

  Brf Fregatten, Göteborg

  Fasaderna renoveras på denna fastighet i hörnet Plantage-/Nordhemsgatan.

 • Mc Donald's Rambergsvallen

  Mc Donald's Rambergsvallen

  Tilläggsisolering och puts. Serpotherm EF, 30 mm. Nyproduktion Utfackningsväg.

 • Villa Koön

  Villa Koön

  Serpotherm EF, tunnputs på cellplast. Ytfärg Silikonhartsfärg.

 • Prinsgatan 2

  Prinsgatan 2

  Under hösten och vintern 2002 reparerar vi fasaden på Prinsgatan 2. Det är ett omfattande arbete med många lagningar av diverse stuckaturer och utsmyckningar i betong. 

 • Jörlanda Kyrka

  Jörlanda Kyrka

  Hela kyrkan renoveras in- och utvändigt. Kyrktornet målat och fasaderna ytputsade. Innertak skrapat till trärent och målat. Även alla kyrkbänkar ommålas.

 • Munkegärdehallen

  Munkegärdehallen

  Murning tegelväggar in- och utvändigt. Fasadputs.


 • Villa Wendelsberg

  Villa Wendelsberg

  Putssystem Serporock, armerad två-skiktsputs med färgad ytputs. Horisontella spår som dekoration. Murning två öppna spisar.

 • Floristskolan, Stenungsund

  Floristskolan, Stenungsund

 • Rådhuset, Marstrand

  Rådhuset, Marstrand

  Vi har renoverat fasaden på denna vackra byggnad. Putslagningarna före den nya ytputsen var ganska omfattande och komplicerade. Invändigt måleriarbete i den stora kristallsalen.

 • Tredje Långgatan

  Tredje Långgatan

 • Norum Kyrka

  Norum Kyrka

 • Virginsgatan 5

  Virginsgatan 5

  Fasdrenovering. Murad lättbetong med puts. Tilläggsisolering Serporock med fasadputs och ytputs cd-stänkputs.

 • Solhöjdsgränd, Långedrag

  Solhöjdsgränd, Långedrag

  Nyproduktion villa. Tilläggsisolering Serporock med fasadputs ytputs cd-stänkputs.

 • Liseberg

  Liseberg

  Toalettanläggning. Nyproduktion, tilläggsisolering Serporock med fasadputs och målning med cd-färg.

 • Ucklum Kyrka

  Ucklum Kyrka

 • Isbadet

  Isbadet

  Nyproduktion, utfackningsväggar Tilläggsisolering Serporock med fasadputs och ytputs cd-stänk

 • Brottkärr, Brännömysteln

  Brottkärr, Brännömysteln

  Nyproduktion av villa. Sockel av murade Lecablock. Tilläggsisolering Serporock med fasadputs och spritputs. Lister och kvadrar är upphöjt i isoleringsskiktet, sedan uppbyggd i putsbruk med mallar.

 • Altplatsen

  Altplatsen

  Fasadputs, system Serpotherm EF

 • Bäckgatan

  Bäckgatan

  Nyproduktion. Tilläggsisolering Serporock med fasadputs, målning med cd-färg samt Keim Silikatfärg.

 • Kv Slupen, 1:a Långgatan 12

  Kv Slupen, 1:a Långgatan 12

  Ny puts system Sto på fasad mot granngård. Byggnaden byggs om till studentbostäder. Den höga gamla brandväggen av tegel förses med fönster.